Inlärningsorienterad fysioterapi - "Balansekoden" – Fysioterapeuterna

Inlärningsorienterad fysioterapi - "Balansekoden"

Joakim Melin, leg fysioterapeut inom psykiatrisk rehabilitering, arbetande inom Örebro Län, vill gärna vara kontaktperson för ett nätverk som arbetar med frågor som gäller Inlärningsorienterad Fysioterapi - "Balansekoden"

"Jag var på workshopen i Stockholm 27 oktober och blev mycket intresserad av behandlingsmetoden. Min förhoppning är att ett nätverk kan bidra att man tillsammans kan diskutera frågor som väcks inför att arbeta kliniskt med metoden. Exempelvis att lära sig de olika verktygen själv så att man kan använda dem i patientarbetet, och vilka svenska ord vi ska använda i de olika verktygen. Det vore också intressant att få till en kurs i Sverige."

Kontaktuppgifter
Joakim Melin
emejl: joakim.melin@regionorebrolan.se