Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Här följer en kort presentation av den nuvarande styrelsen som valdes vid sektionens årsmöte 2023.

Vill du komma i kontakt med oss, mejla till mentalhalsa@fysioterapeuterna.se.

Ordförande & Webbredaktör

Nils Lund

 

"Min resa inom fysioterapi påbörjades vid Linköpings Universitet där jag erhöll min kandidatexamen 2017. Därefter fortsatte jag att parallellt med klinisk tjänstgöring fullfölja en masterexamen i Fysioterapi 2019 och en i idrottsvetenskap 2023. Detta akademiska arbete har varit kontinuerligt kompletterat med sex års klinisk erfarenhet som leg. fysioterapeut, vilket gör min kunskapsbas både bred och djup. Från 2020 är jag dessutom doktorand.

För närvarande arbetar jag som leg. fysioterapeut och teamledare inom Psykiatrin på Östersunds sjukhus, med en specialisering inom ätstörningar. Jag har även erfarenhet av allmänpsykiatrisk gruppverksamhet och heldygnsvård, liksom tidigare erfarenheter inom neurologi och respiration. I tillägg till detta är jag universitetsadjunkt på Mittuniversitetet, där jag undervisar inom områden som fysisk aktivitet och hälsa, näringslära samt anatomi och fysiologi.

Mina akademiska och kliniska erfarenheter har kompletterats av ett aktivt engagemang i fackligt och styrelsearbete. Genom deltagande i studentkår- och sektionsverksamhet samt universitetsstyrelser och nämnder, har jag förvärvat värdefulla insikter om hur en kan påverka och utveckla vår profession.

Därför är jag starkt motiverad att tjäna som ordförande i sektionsstyrelsen för mental hälsa. Jag ser en mängd möjligheter att stärka fysioterapeuters roll och att förbättra vår position, för att på så sätt bättre kunna tillgodose våra patienters behov.

Min vision är att fortsätta att driva fysioterapins utveckling framåt, att sträva för större inflytande i beslutsprocesser och att alltid prioritera patientens behov. Jag ser fram emot att samarbeta med styrelsen och våra medlemmar för att tillsammans stärka och synliggöra vår profession."

Vice Ordförande

Kerstin Sörberg

Kerstin har varit verksam som fysioterapeut sedan 1985."Jag har en bakgrund inom OMT och arbetslivsinriktad rehabilitering. I mina patientmöten uppstod efter hand ett behov och ett intresse att vidga repertoaren och så småningom har jag helt kommit att ägna mig åt fysioterapi inom psykosomatik, stressrelaterad- och psykisk ohälsa. Jag har en ganska bred verktygslåda och hämtar framför allt inspiration från den psykomotoriska traditionen (PMF). Jag har också byggt på med basutbildning i psykoterapi (PDT/KBT) och relationell traumaterapi. Till vardags hittar man mig på Täby Centrum Fysioterapi, där jag arbetar som privatpraktiker på nationella taxan.

Arbetet i styrelsen handlar för mig om att skapa nätverk, att kunna ge och få inspiration genom de föreläsningar och utbildningsdagar sektionen anordnar och att få möjlighet att arbeta för att vår kompetens bättre ska tas till vara inom hälso- och sjukvården."

Kassör

Carin Huss

personbeskrivning under arbete

Sekreterare

David Sweet

David har en kandidatexamen från Karolinska Institutet, avlagd år 1998, och en masterexamen från Umeå Universitet, slutförd år 2012. David har ägnat sin karriär åt att göra en positiv skillnad inom området för mentalhälsa.

Genom 15 års arbete inom psykiatrin både i Stockholm och Värmland har David fått värdefulla insikter och praktisk expertis. Under sin professionella resa har han använt en mångfald av terapeutiska metoder för att främja välbefinnandet hos sina patienter. Bland de tekniker som David har använt har Basal Kroppskännedom spelat en betydande roll. Genom att integrera denna metod med kognitivt förhållningssätt, fysisk aktivitet, taiji qigong, akupunktur, OMT och en touch av humor har han hjälpt individer att uppnå holistiska och långvariga förbättringar i sin psykiska hälsa.

Många verksamma fysioterapeuterna inom fältet mentalhälsa har mångfacetterade kunskaper och arbetslivserfarenhet. Som specialiserad fysioterapeut inom primärvården vill David vara representant för denna bredd och expandera hur medlemmarnas kunskaper och expertis tas tillvara, att inspirera och låta sig inspireras.

Ordinarie ledamöter:
Linnea Landgren

"Jag tog min fysioterapeutexamen i Göteborg 2015. Efter att ha jobbat ett par år inom strokerehabilitering och kommunal verksamhet insåg jag att den typen av fysioterapi inte engagerade mig så som jag vet att ett jobb kan göra när jag är på rätt plats. Detta ledde till att jag började studera på psykologprogrammet, men efter ett par månader kom jag till insikt om att skolbänken i ytterligare fem år trots allt inte var så lockande...Tanken på att söka mig till psykiatrin växte fram och ett knappt år därefter jobbade jag på Bipolärmottagningen i Göteborg. Äntligen hade jag hittat min grej! Att få jobba med behandlingar där alla aspekter av att vara människa ingår var (och är) verkligen stimulerande och engagerande! Sedan dess har jag jobbat med multimodal rehabilitering med inriktning mot långvarig smärta via Närhälsan Skövde Rehabmottagning och på Röda Korsets behandlingscenter i Skövde. Hösten 2022 påbörjade jag min nuvarande anställning inom vuxenpsykiatrin i Skövde där jag framförallt träffar patienter med psykossjukdom inom öppenvård och heldygnsvård.  

Att engagera mig i styrelsen är en chans till egen utveckling där jag tillför perspektivet hur det är att relativt nyligen börjat jobba som fysioterapeut inom mental hälsa. Hur kan vi på bästa sätt vara varandras resurser, stötta varandra och dela med oss av de kunskaper vi har? Ytterligare en aspekt som är viktig för mig är att informera övriga vården och samhället om vad fysioterapeuter inom mental hälsa kan bidra med. Jag är övertygad om att vår kompetens skulle komma till nytta inom fler områden än idag."

Suppleant

Gunilla Cöster Swahn

 

Valberedning inför årsmöte 2024

Sanne Westerdahl
Louise Östgaard