Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Här följer en kort presentation av den nuvarande styrelsen som valdes vid sektionens årsmöte 2023. Fullständigt uppdaterad lista kommer snart!

Vill du komma i kontakt med oss, mejla till mentalhalsa@fysioterapeuterna.se. Vi försöker att svara inom en vecka. 

Vice Ordförande

Kerstin Sörberg

Kerstin har varit verksam som fysioterapeut sedan 1985."Jag har en bakgrund inom OMT och arbetslivsinriktad rehabilitering. I mina patientmöten uppstod efter hand ett behov och ett intresse att vidga repertoaren och så småningom har jag helt kommit att ägna mig åt fysioterapi inom psykosomatik, stressrelaterad- och psykisk ohälsa. Jag har en ganska bred verktygslåda och hämtar framför allt inspiration från den psykomotoriska traditionen (PMF). Jag har också byggt på med basutbildning i psykoterapi (PDT/KBT) och relationell traumaterapi. Till vardags hittar man mig på Täby Centrum Fysioterapi, där jag arbetar som privatpraktiker på nationella taxan.

Arbetet i styrelsen handlar för mig om att skapa nätverk, att kunna ge och få inspiration genom de föreläsningar och utbildningsdagar sektionen anordnar och att få möjlighet att arbeta för att vår kompetens bättre ska tas till vara inom hälso- och sjukvården."

Kassör

Carin Huss

personbeskrivning under arbete

Sekreterare

 

Ordinarie ledamöter:

Linnea Landgren

"Jag tog min fysioterapeutexamen i Göteborg 2015. Efter att ha jobbat ett par år inom strokerehabilitering och kommunal verksamhet insåg jag att den typen av fysioterapi inte engagerade mig så som jag vet att ett jobb kan göra när jag är på rätt plats. Detta ledde till att jag började studera på psykologprogrammet, men efter ett par månader kom jag till insikt om att skolbänken i ytterligare fem år trots allt inte var så lockande...Tanken på att söka mig till psykiatrin växte fram och ett knappt år därefter jobbade jag på Bipolärmottagningen i Göteborg. Äntligen hade jag hittat min grej! Att få jobba med behandlingar där alla aspekter av att vara människa ingår var (och är) verkligen stimulerande och engagerande! Sedan dess har jag jobbat med multimodal rehabilitering med inriktning mot långvarig smärta via Närhälsan Skövde Rehabmottagning och på Röda Korsets behandlingscenter i Skövde. Hösten 2022 påbörjade jag min nuvarande anställning inom vuxenpsykiatrin i Skövde där jag framförallt träffar patienter med psykossjukdom inom öppenvård och heldygnsvård.  

Att engagera mig i styrelsen är en chans till egen utveckling där jag tillför perspektivet hur det är att relativt nyligen börjat jobba som fysioterapeut inom mental hälsa. Hur kan vi på bästa sätt vara varandras resurser, stötta varandra och dela med oss av de kunskaper vi har? Ytterligare en aspekt som är viktig för mig är att informera övriga vården och samhället om vad fysioterapeuter inom mental hälsa kan bidra med. Jag är övertygad om att vår kompetens skulle komma till nytta inom fler områden än idag."

Nils Lund (styrelseledamot & webbredaktör)

 

"Jag gjorde min kandidatexamen vid Linköpings Universitet (LiU) 2014-2017 samt parallellt med arbete även en masterexamen 2017-2019 samt från och med 2020 doktorandstudier. Nu arbetar jag som Leg. Fysioterapeut och teamledare inom psykiatrin på Östersunds sjukhus med primär inriktning mot ätstörningar, men arbetar även allmänpsykiatriskt i form av gruppverksamhet och heldygnsvård. Innan jag började arbeta inom psykiatrin arbetade jag främst inom neurologi.

Jag har tidigare erfarenhet av fackligt arbete och styrelsearbete inom studentkår och sektion, universitetsstyrelser och nämnder via LiU, vilket har bidragit med viktig kunskap inom påverkansarbete. 

Kombinationen mellan mitt yrkesutövande, tidigare erfarenheter inom påverkansarbete och de kontinuerliga förändringar som vår profession genomgår eller behöver genomgå; bidrar tillsammans till min motivation att aktivt arbeta med dessa frågor inom sektionsstyrelsen för mental hälsa. Jag ser många arenor vi som fysioterapeuter och sjukgymnaster kan utveckla vår roll inom, och arenor vi kan stärka vår position inom, i syfte att tillgängliggöra och förbättra vården för våra patienter."

Suppleanter 

 

Minna Treutiger
Gunilla Cöster Swahn
David Sweet

 

Valberedning inför årsmöte 2024

Sanne Westerdahl
Louise Östgaard