Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Här följer en kort presentation av den nuvarande styrelsen som valdes vid sektionens årsmöte 2023. Fullständigt uppdaterad lista kommer snart!

Vill du komma i kontakt med oss, mejla till mentalhalsa@fysioterapeuterna.se.

Ordförande & Webbredaktör

Nils Lund

 

"Min resa inom fysioterapi började vid Linköpings Universitet (LiU) där jag fullföljde min kandidatexamen 2017 och, parallellt med arbete, min masterexamen inom Fysioterapi 2019 samt inom idrottsvetenskap 2023. Från 2020 är jag även doktorand vilket tillsammans bidragit till en bred akademisk kunskap inom området.

I dag arbetar jag som leg. fysioterapeut och teamledare inom Psykiatrin på Östersunds sjukhus. Jag specialiserar mig på ätstörningar men arbetar även inom allmönpsykiatrisk gruppverksamhet och heldygnsvård allmänpsykiatri. Innan jag började arbeta primärt med mental hälsa arbetade jag primärt inom neurologi och respiration.

I samband med mina akademiska studier har jag också skaffat mig värdefull erfarenhet av fackligt arbete och styrelsearbete. Dessa erfarenheter, samlade genom mitt engagemang i studentkår- och sektionsverksamhet samt universitetsstyrelser- och nämnder, har gett mig viktiga insikter om hur vi tillsammans kan påverka och förbättra vår profession.

Driven av mitt engagemang för yrkesutövandet, mina tidigare erfarenheter och insikten om behovet av kontinuerlig förändring inom vår profession, är jag mycket motiverad att bidra till sektionsstyrelsen för mental hälsa. Jag ser en mängd möjligheter där vi som fysioterapeuter kan stärka vår roll, och platser där vi kan förbättra vår position för att bättre kunna tillgängliggöra och förbättra vård för våra patienter.

Min vision för framtiden är att fortsätta att föra fysioterapi framåt, att sträva efter större inflytande i beslutsprocesser och att alltid sätta patientens behov först. Jag ser fram emot att samarbeta med styrelsen och våra medlemmar för att tillsammans arbeta för en starkare och mer synlig fysioterapiprofession."

Vice Ordförande

Kerstin Sörberg

Kerstin har varit verksam som fysioterapeut sedan 1985."Jag har en bakgrund inom OMT och arbetslivsinriktad rehabilitering. I mina patientmöten uppstod efter hand ett behov och ett intresse att vidga repertoaren och så småningom har jag helt kommit att ägna mig åt fysioterapi inom psykosomatik, stressrelaterad- och psykisk ohälsa. Jag har en ganska bred verktygslåda och hämtar framför allt inspiration från den psykomotoriska traditionen (PMF). Jag har också byggt på med basutbildning i psykoterapi (PDT/KBT) och relationell traumaterapi. Till vardags hittar man mig på Täby Centrum Fysioterapi, där jag arbetar som privatpraktiker på nationella taxan.

Arbetet i styrelsen handlar för mig om att skapa nätverk, att kunna ge och få inspiration genom de föreläsningar och utbildningsdagar sektionen anordnar och att få möjlighet att arbeta för att vår kompetens bättre ska tas till vara inom hälso- och sjukvården."

Kassör

Carin Huss

personbeskrivning under arbete

Sekreterare

David Sweet

David har en kandidatexamen från Karolinska Institutet, avlagd år 1998, och en masterexamen från Umeå Universitet, slutförd år 2012. David har ägnat sin karriär åt att göra en positiv skillnad inom området för mentalhälsa.

Genom 15 års arbete inom psykiatrin både i Stockholm och Värmland har David fått värdefulla insikter och praktisk expertis. Under sin professionella resa har han använt en mångfald av terapeutiska metoder för att främja välbefinnandet hos sina patienter. Bland de tekniker som David har använt har Basal Kroppskännedom spelat en betydande roll. Genom att integrera denna metod med kognitivt förhållningssätt, fysisk aktivitet, taiji qigong, akupunktur, OMT och en touch av humor har han hjälpt individer att uppnå holistiska och långvariga förbättringar i sin psykiska hälsa.

Många verksamma fysioterapeuterna inom fältet mentalhälsa har mångfacetterade kunskaper och arbetslivserfarenhet. Som specialiserad fysioterapeut inom primärvården vill David vara representant för denna bredd och expandera hur medlemmarnas kunskaper och expertis tas tillvara, att inspirera och låta sig inspireras.

Ordinarie ledamöter:
Linnea Landgren

"Jag tog min fysioterapeutexamen i Göteborg 2015. Efter att ha jobbat ett par år inom strokerehabilitering och kommunal verksamhet insåg jag att den typen av fysioterapi inte engagerade mig så som jag vet att ett jobb kan göra när jag är på rätt plats. Detta ledde till att jag började studera på psykologprogrammet, men efter ett par månader kom jag till insikt om att skolbänken i ytterligare fem år trots allt inte var så lockande...Tanken på att söka mig till psykiatrin växte fram och ett knappt år därefter jobbade jag på Bipolärmottagningen i Göteborg. Äntligen hade jag hittat min grej! Att få jobba med behandlingar där alla aspekter av att vara människa ingår var (och är) verkligen stimulerande och engagerande! Sedan dess har jag jobbat med multimodal rehabilitering med inriktning mot långvarig smärta via Närhälsan Skövde Rehabmottagning och på Röda Korsets behandlingscenter i Skövde. Hösten 2022 påbörjade jag min nuvarande anställning inom vuxenpsykiatrin i Skövde där jag framförallt träffar patienter med psykossjukdom inom öppenvård och heldygnsvård.  

Att engagera mig i styrelsen är en chans till egen utveckling där jag tillför perspektivet hur det är att relativt nyligen börjat jobba som fysioterapeut inom mental hälsa. Hur kan vi på bästa sätt vara varandras resurser, stötta varandra och dela med oss av de kunskaper vi har? Ytterligare en aspekt som är viktig för mig är att informera övriga vården och samhället om vad fysioterapeuter inom mental hälsa kan bidra med. Jag är övertygad om att vår kompetens skulle komma till nytta inom fler områden än idag."

Suppleant

Gunilla Cöster Swahn

 

Valberedning inför årsmöte 2024

Sanne Westerdahl
Louise Östgaard