Verksamhet – Fysioterapeuterna

Verksamhet

Här publiceras information om sektionen och dess verksamhet. Se även sektionens årsrapporter längst ner på denna sida.

Målsättning

Sektionen för Fysioterapeuter inom Mental Hälsa har som målsättning att inom intresseområdet:

  • bidra till att formulera fysioterapeutens yrkesroll
  • arbeta för utveckling och spridning av fysioterapeutisk metodik inom vårt område
  • verka för kvalificerad grundutbildning, metodutveckling och forskning samt fortbildning inom området
  • öka den allmänna kunskapen kring fysioterapi inom Mental Hälsa 
  • öka samarbetet med andra arbetsgrupper nationellt och internationellt

Sektionen arbetar just nu fördjupad med att

  • tydliggöra fysioterapeuternas roll inom Mental Hälsa
  • kartlägga evidens och kompetens för vårt område och
  • profilera fysioterapeuternas arbere inom Mental Hälsa utåt.

Sektionen anordnar kurser, workshops och konferenser, särskilt i samband med sektionens höst- eller vårmöten. Vi deltar i Fysioterapi och andra konferenser/kongresser med föreläsningar och abstracts.
Medlemmarna kan få hjälp av sektionen att själva anordna kurser i sektionens regi.