Levnadsvanor – Fysioterapeuterna

Levandsvanor

Socialstyrelsen har under 2012, 2013 och 2014 beviljat ekonomiskt stöd till förbundet för att bidra till implementeringen av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.