SwInG-Chip-gruppen: Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) inom psykiatrin – Fysioterapeuterna

SwInG-Chip-gruppen: Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) inom psykiatrin

Ingeborg Lönnquist, leg. fysioterapeut och specialist inom Mental Hälsa, har vid årsskiftet tagit över Marie-Louise Majewskys plats i den så kallade Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem (SwInG CHIP)

SwInG CHIP har under ett antal år arbetat kontinuerligt med åtgärdsregistreringen inom psykiatrin och särskilt när det gäller återgärder av annan sjukvårdpersonal än läkare. Marie-Louise Majewsky har suttit med i denna grupp som representant för oss fysioterapeuter. Sedan årsskiftet har nu Ingeborg Lönnquist tagit över den rollen, bevakar våra intressen och försöker att påverka till att fysioterapeutiska insatser blir mer synliga i de psykiatriska verksamheterna.

Detta är särskilt aktuellt nu efter regeringens beslut om att för psykiatrisk öppenvård utvidga rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister till att omfatta även annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare.

Den 10. maj 2017 hålls den Nationella Använderkonferensen för Klassifikation av Vårdåtgärder inom Psykiatrin i Stockholm och vi kommer ha personer på plats som representerar fysioterapikåren.