Digital föreläsning om fysioterapi vid ALS – Fysioterapeuterna

2023-04-26 18:49

Digital föreläsning om fysioterapi vid ALS

Onsdagen den 24 maj kl. 13-15 anordnade sektionen en digital föreläsning med Susanne Littorin,  om fysioterapi vid ALS. Susanne är specialistsjukgymnast inom neurologi och har mångårig erfarenhet från kliniskt arbete inom såväl slutenvård som öppenvård och har erfarenhet och gedigen kompetens om fysioterapeutisk bedömning och behandling av en stor spännvidd av neurologiska tillstånd. Susanne har också i många år varit en uppskattad handledare av kollegor. De senaste 20 åren har Susanne arbetat i Karolinska universitetssjukhusets ALS-team, där Råd och stöd-enheten är en del av Region Stockholms ALS-team.

Nedan, under inlogg, finns PPT-presentationen samt de informationsbroshyrer Susanne och KS har skapat. Vi arbetar på att få den inspelade föreläsningen länkbar nedan.

Senaste nyheterna

Forskningsprojekt om digital hälsa efter Stroke/TIA

2023-05-16 10:21

Är du intresserad av att delta i forskning inom digital hälsa för personer som drabbats av stroke...

Summer School

2023-05-16 10:07

2023 års Upper Limb Stroke Rehabilitation Summer School kommer hållas den 13-15 September i Leuve...

Digital föreläsning om fysioterapi vid ALS

2023-04-26 18:49

Onsdagen den 24 maj kl. 13-15  anordnade sektionen en digital föreläsning med Susanne Littorin,  ...

Vårdförlopp epilepsi

2023-04-13 18:04

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och regioner anordn...

Ryggmärgsskador 10 i topp

2022-12-09 10:49

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg har tagit fram en lista med de tio forskningsfrågor som har högsta...