Hjälpa studenter – Fysioterapeuterna

2022-10-13 18:41

Hjälpa studenter

Examensarbete i E-hälsa

Vill du medverka

i en undersökning gällande användandet av e-hälsoverktyg?

Målet med denna
pilotstudie är att samla in data om fysioterapeuters åsikter och erfarenheter kring användandet av e-hälsoverktyg i Sverige. Enkäten kommer från ett internationellt samarbete mellan Australien, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Portugal.

Enkäten består
av tre delar där första delen handlar användandet av e-hälsoverktyg, som sedan följs av frågor om inställning och åsikter om e-hälsoverktyg i del två och till sist i del 3 innehåller frågor kopplade till personen som svarar (tex hur lång arbetslivserfarenhet,
kön, patientgrupp). Enkäten tar knappt 20 min att svara på och består till största del envals- och flervalsfrågor, men även några öppna frågor. Du svarar på frågorna anonymt och ditt deltagandet är frivilligt och om du väljer att inte delta eller avbryta enkäten
behöver du inte uppge varför.

Är du intresserad att delta kan du göra det genom denna länk:
https://forms.office.com/r/Y1UFmrTv7s

Vänliga hälsningar,

Jill Sikström och
Emma Johansson

Fysioterapeutstudenter
vid Umeå Universitet

Senaste nyheterna

Hjälpa studenter

2022-10-13 18:41

Examensarbete i E-hälsa

Senaste nytt från INPA

2022-03-15 19:51

Att regelbundet titta in på INPA:s hemsida är ett måste för oss neurologiskt intresserade...

Kurser inom neurologi

2022-03-08 14:09

Nedan kommer förslag på kurser att söka. Vid intresse klicka vidare på länkarna för lärosätets eg...

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Om du är på gång att disputera har du möjlighet att kontakta sektionen så kan vi annonsera här i...

Twitter

2019-09-12 21:10

Sektionen för Neurologi finns nu på Twitter