Kalendarium – Fysioterapeuterna

Kalendarium

Här nedan följer kommande Kurser/utbildningar/nätverk mm av intresse för oss inom neurologiområdet. Utbudet är stort men sektionen har en tydlig policy att inte göra reklam för vinstdrivande företag. Med detta i åtanke begränsas vad som publiceras här på hemsidan. 

Kurser som arrangeras av Universitet och Regioner i samverkan som är gratis eller till självkostnadspris. Även internationella nätverk kan belysas. Kommersiella kurser hänvisas till att köpa annonsplats i tidningen Fysioterapi för att där nå ut till intresserade Fysioterapeuter/Sjukgymnaster.

jan
17

17 januari 2023

aktiv konservativ behandling för patienter med syringomyeli

Kapseln, Blå stråket 10,Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Extern arrangör

feb
09

09 februari 2023

Årsmöte

Stockholm

Sektionen för Neurologi

Under Kalendarium gör vi reklam för både våra egna kurser och utbildningar inom sektionen men även för externa kurser ifall dessa har en tydlig anknytning till neurologi och fysioterapi.

Vill du sprida info angående intressant kurs inom neurologi?

Kontakta styrelsen för vidare diskussion