Kontaktombud – Fysioterapeuterna

Kontaktombud

Kontaktombuden fyller en viktig funktion mellan styrelsen och medlemmarna i resten av landet som gör att nätverkandet ökar. Tillsammans kan vi bevaka intressanta aktiviteter, till exempel utvecklingsprojekt, utbildningar och disputationer som vi kan förmedla på hemsidan. Ännu stora delar av landet som saknas, tveka inte att höra av er om intresse finns. Tillsammans gör vi kunskapen om neurologi ännu större.

Östra Götaland

Jenny Rådde

Leg Fysioterapeut MSc, specialist inom neurologi
Omsorgsförvaltningen, Kalmar

jenny.radde@kalmar.se


Agneta Siebers

Leg Fysioterapeut, specialist inom neurologi
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

agneta.siebers@gmail.com

Twitter:siebers_a

Västra Götaland

Annika Linder

Bitr enhetschef, Specialistsjukgymnast neurologi 

Fysioterapi NÄL

annika.linder@vgregion.se

Twitter:@AnnikaLinder18