MS – Fysioterapeuterna

Multipel Skleros

Välkommen till MS-nätverket. Alla ni kollegor som har intresse av att kommunicera kring patientgruppen MS är välkomna att gå in och registrera er på MS-forumets hemssida och bli medlemmar i vårt nätverk, se nedan. Vi kan här dela kunskap, erfarenheter, information, ideér och frågor m m. Det är vi själva som gör nätverket levande. Ju aktivare vi är och delar med oss ju mer utvecklar och förkovrar vi oss. Vi har också möjligheten att här kommunicera med andra professioner som har intresse av och kunskap om MS-patienten.


Kontakt: