Parkinson – Fysioterapeuterna

Parkinson

Parkinsonnätverket är ett nätverk för fysioterapeuter som arbetar med eller är intresserade av Parkinsons sjukdom. Nätverket har en mejllista med över 60 personer, som använder nätverket för att tipsa om utbildningar, informera om forskning och nyheter, eller för att ställa frågor till varandra. Välkommen med!


Kontakt:

Samuel Ånfors
Sjukgymnastiken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
samuel.anfors@rjl.se