Strokenätverk Götaland och södra Sverige – Fysioterapeuterna

Strokenätverk Götaland och södra Sverige

Nätverk för stroke är ett öppet nätverk för fysioterapeuter som arbetar med och är intresserade av patienter med diagnoser inom stroke. Nätverket är öppet för fysioterapeuter inom alla olika anställningsformer som landsting, kommun och privat praktik. Nätverket startade utifrån att några fysioterapeuter kände behov av att träffa kollegor med intresse för neurologi att utbyta erfarenhet med. Det första mötet arrangerades av sjukgymnasterna i Halmstad 2009. Därefter har nätverket träffats en gång/år med vandrande ansvar för arrangemanget. Deltagare i nätverket kommer huvudsakligen från Västra Götaland, Halland, Småland och Östergötland. För närvarande är ca 50 fysioterapeuter/sjukgymnaster anmälda.Kontaktpersoner

Kontaktperson för maillistan: Agneta Siebers - agneta.siebers@rjl.se

Övrig kontaktperson för nätverket:
Jenny Rådde - jenny.radde@kalmar.se