Stipendium – Fysioterapeuterna

Sektionens stipendium

Neurosektionens stipendium delas ut en gång per år. Stipendiet kan ansökas endast av medlem i Sektionen för Neurologi och skickas in senast den 15 november.

Totala summan för stipendiet är 50 000 kronor, max belopp per sökande är 20 000 kronor, lägsta summan att ansöka är 1000 kronor. Stipendiet kan ej ges för redan avslutade projekt.
Ansökan ska skickas till neurosektionens ordförande.

Stipendiaterna redogör senast två år efter befiljat stipendium om hur arbetet fortskrider eller skickar information om resultatet.

Läs vidare här kring bestämmelser och ansökningsblankett


Stipendie-bestämmelser och Stipendieansökan

Vill Du bli medlem i sektionen för neurologi?

Sektionstillhörighet och inbetalning administerars centralt i förbund

 

Gå till val eller ändring av sektionsmedlemskap