2016 – Fysioterapeuterna

2016

Styrelsen beslutar att fördela de 50.000 kr enligt följande:

Sebastian Lindholm 15.000:-

Hanna Persson 15.000:-

Åsa Karlsson 10.000:-

Björn Strömbäck 10.000:-