2018 – Fysioterapeuterna

2018

Stipendiater 2018

Maria Dubois - WCPT i Genéve 2019

Malin Nilsson Merrick - tjänstledighet för att arbeta med sin magisteruppsats

Ulla Bergfeldt  - konferens i England

Anna Jansson - en kurs på Strömsholm om hästunderstödd terapi.

                                               Ett stort grattis till er!