2021 – Fysioterapeuterna

2021

Stort grattis till årets stipendiater. Lycka till med era projekt eller resor i neurologins tecken. 

Sektionen har enligt stadgarna möjlighet att dela ut stipendium till sektionens medlemmar för att stimulera forsknings- och utvecklingsarbeten. Den totala stipendiesumman är 50 000 kronor och maxbeloppet per sökande är 20 000 kronor. I november fick vi in fyra stipendieansökningar för 2022.

Sara Ljungblom

Camilla Crafoord

Joel Henriksson

Karin Tuomi

Alla 4 hade bra underbyggda projekt och beviljades stipendium. Styrelsen vill även i fortsättningen prioritera möjligheten att dela ut stipendium för bra projekt som är förankrade inom ämnet neurologisk fysioterapi inom sektionens budgetramar.