2022 – Fysioterapeuterna

2022

Stort grattis till alla som fick stipendium i år

Sammanlagt har 50000 beviljats förföljande forsknings- och utvecklingsarbeten

Elina Thorslund, Skridskoåkning för barn och unga med funktionsnedsättning (magister)

Sofi Andersson, Aktivitet och rörelseutförande efter tonusreducerande behandling (doktorand)

Johanna Karlsson, ACTIVLIM-Stroke: En validitets- och reliabilitetsstudie av svens översättning (magister)

Caroline Larsson, specialistutbildning.