Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området. Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet för att få så stor spridning av intresse och deltagande som möjligt. I och med årsmötet 2023 finns styrelsen på Ostkusten.

Här är avgående styrelse tillsammas med den nyvalda. I mitten syns avgående ordförande Margit Alt Murphy lämna över ordföradneklubban till Camilla Ekvall. 

 

Styrelsen består av:

Camilla Ekwall, ordförande
Jag tog min sjukgymnastexamen år 1986, gick vårdlärarutbildning 1989-90, och tog magisterexamen 2013 vid Uppsala universitet. Jag blev specialist i neurologisk fysioterapi 2014. Jag har ägnat större delen av mitt yrkesliv åt neurologisk fysioterapi, såväl inom sluten vård som inom öppen vård. Jag har arbetat inom området huvudvärk, högcervikala besvär och cervikala diskbråck. Jag har även subspecialiserat mig inom ÖNH området, och arbetat med patienter med yrsel, käkproblem, tinnitus och perifer facialispares. 2004 började jag arbeta med patienter med Huntington’s sjukdom, och har under åren varit med i både internationella som nationella nätverk kring sjukdomen.
För närvarande är jag kliniskt verksam på Akademiska sjukhuset i Uppsala på 20%, där jag träffar patienter i öppenvård inom neurologi. Jag arbetar i specialistteam inom områdena Facialispares, Huntington´s sjukdom och Thoracic Outlet Syndrome (TOS).
Jag arbetar även som universitetsadjunkt vid Fysioterapeutprogrammet på 80% vid Enheten för fysioterapi, Uppsala universitet, och undervisar där inom neurologisk rehabilitering och habilitering, neuroanatomi och smärt- och stressfysiologi, och är även internationell koordinator.
Kontakt: Camilla Ekwall, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för fysioterapi, Uppsala universitet, BMC, Box 593, 751 24 Uppsala. camilla.ekwall@neuro.uu.se

 

Fredrik Thorsell, kassör
Jag jobbar som fysioterapeut på Neurologavdelningen, Akademiska sjukhuset. Där har jag jobbat sedan 2019, då nyexaminerad från fysioterapeutprogrammet i Umeå. På neurologen arbetar vi i olika multiprofessionella team och jag arbetar framförallt med NPH-utredningar och uppföljningar av dessa patienter. Resterande tid blir det avdelningsarbete eller inhopp i andra team. Ett väldigt varierande arbete kan man säga. Sedan ett par år har jag även varit med och undervisat på grundutbildningen här i Uppsala, med fokus på praktiska moment inom neurologi.
Kontakt: Fredrik Thorsell. Avdelning Rehabilitering och smärtcentrum. Akademiska sjukhuset www.akademiska.se


Siri Viljakka, sekreterare
Jag tog fysioterapeutexamen vid Karolinska Institutet 2019. Redan under grundutbildningen väcktes mitt intresse för neurologi. Jag skrev C-uppsats med tema Parkinsons sjukdom och har efter examen läst poängkurser inom strokerehabilitering samt gånganalys. Sedan examen 2019 har jag arbetat i primärvården i region Stockholm. Först på mottagning och hemrehabilitering med blandade åldrar och diagnoser, för att sedan 2021 börja arbeta i neuroteam, där jag också är teamkoordinator. Mina främsta intresseområden är strokerehabilitering, personcentrerad vård och kognition. 
Kontakt: Praktikertjänst Rehab Flemingsberg. Diagnosvägen 8. 141 54 Huddinge siri.viljakka@ptj.se


Maria Ekblom, ledamot
Jag tog examen som fysioterapeut år 2014 vid Uppsala Universitet, magisterexamen 2020 och blev specialist inom neurologi 2023. Jag har arbetat nästan uteslutande inom neurologisk sluten- och öppenvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag arbetar 50% i klinik och möter där patienter med olika neurologiska åkommor så som Normaltryckshydrocefalus (NPH), Parkinsons sjukdom, migrän, dystoni samt funktionella neurologiska symptom (FNS). I dagsläget doktorerar jag på 50% och mitt forskningsprojekt handlar bl.a. om motoriska tester vid NPH och Parkinsons sjukdom. Jag bedriver även utvecklingsprojekt för att förbättra vården för patienter med funktionella neurologiska symptom samt migrän och spänningshuvudvärk.
Kontakt: Maria Ekblom, Fysioterapimottagningen, Akademiska sjukhuset. 751 85. Uppsala maria.ekblom@akademiska.se


Niklas Löfgren, ledamot
Jag utbildade mig till sjukgymnast vid Karolinska Instutet (KI) där jag blev färdig sjukgymnast 2008, tog magisterexamen 2011 och doktorsexamen 2016. Jag har huvudsakligen arbetat med neurologisk rehabilitering vid Karolinska Universitetssjukhuset där jag huvudsakligen träffat patienter med ryggmärgsskador, stroke , MS och Parkinsons sjukdom. Mitt främsta intresseområde är gång- och balansträning och mitt doktorandprojekt innefattade huvudsakligen om att utveckla och utvärdera ett utmanande gång och balansträningskoncept (HI-balance) för personer med Parkinsons sjukdom. Efter min disputation har jag i huvudsak kombinerat kliniskt arbete med såväl forskning som undervisning vid KI och Uppsala universitet.
Kontakt: Niklas Löfgren, Habiliteringen i Visby niklas.lofgren@gotland.se

Sara Vive, ledamot, webansvarig
Jag tog sjukgymnastexamen och magisterexamen vid Karolinska Institutet 2002. Jag blev specialist i neurologisk fysioterapi 2008. Har ägnat större delen av mitt yrkesliv åt neurologisk öppenvårdsrehabilitering i allmänhet och strokerehabilitering i synnerhet. Har ett specialintresse för intensivträning efter stroke och har arbetat med CI-terapi på olika mottagningar. Jag disputerade vid Göteborgs Universitet 2021 om uppgiftsspecifik intensiv träning i berikad miljö, för individer i kronisk fas efter stroke. Är nu kliniskt verksam på Neurocampus Rehab i Stockholm, där jag träffar patienter i öppenvård inom bred neurologi, och träffar individer med bla med perifera och centrala skador i nervsystemet, MS, Parkinson, dystoni, yrsel och commotio, och lägger även en del av min kliniska tid på arbete på tonusmottagning. För närvarande är jag också forskningsverksam på deltid vid Göteborgs Universitet.
Kontakt: Sara Vive, Neurocampus Rehab, Stockholm sara.vive@neurocampus.se