Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Ordförande
Benjamin Zairi , benjamin@omtsweden.se

Sekreterare
Nina Nilsson, nina@omtsweden.se

Kassör
Linus Spjuth, linus@omtsweden.se

AU IFOMPT 
Peter Michaelsson, peter@omtsweden.se

Hemsida/webredaktör
Lance Smith, lance@omtsweden.se

Marknadsföring 
Sara Königsson, sara@omtsweden.se

Kongressansvarig / Vice ordförande
Simon Widh, simon@omtsweden.se

AU Externa kurser  
Mattias Kristedal, mattias@omtsweden.se

AU Lärarrådet 
Joachim Heuer, joachim@omtsweden.se

Sammankallande valberedningen
Henrik Olsson, henrik@torslandarehabcenter.se

 

Stadgar för sektionen

Godkända vid sektionens årsmöte den 4 februari 2000 samt av förbundstyrelsen april 2000. Ändring §9 vid sektionens årsmöte den 9 februari 2001. Mindre revidering och anpassning till förbundets nya organisation och normalstadgar för sektionerna vid sektionens årsmöte den 18 mars 2005, den 11 februari 2006 samt den 3 februari 2007. Ändring av §8 godkändes vid sektionens årsmöte den 21 mars 2014. Ändring av §2,3,4,5,7,8 godkändes vid sektionens årsmöte den 9 mars 2018.

Klicka här för att ladda hem stadgarna