Historik – Fysioterapeuterna

OMT genom tiderna

OMT-sektionen inom Fysioterapeuterna grundades 1966 som den första av idag 18 sektioner.

International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists (IFOMT) godkändes 1974 som den första sektionen inom världssjukgymnastförbundet (WCPT) som tillhör WHO. IFOMT ändrade under 2009 namn till IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists).

Av 101 medlemsländer i WCPT är 20 medlemmar i IFOMPT och ytterligare 7 länder arbetar med sin ansökan. För att ett land skall kunna vara medlem av IFOMPT krävs att landet har ett godkänt utbildningsprogram i OMT baserat på de kvalitetssäkrade "educational standards" som IFOMPT arbetat fram. OMT-sektionen är sedan 1982 Sveriges representant inom IFOMPT/WCPT.