Årsmöte 2022 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2022

OMT sektionen välkomnar alla medlemmar till ett digitalt årsmöte en 23/2. 

Kallelse till Årsmöte 2022 

När: ons 23/2 19.00  
Hur: via Zoom på länken nedan


Vill du skriva en motion? De ska vara inkomma senast 4 februari. Skickas till erik@omtsweden.se  
 
Propositioner, motioner och föredragningslista läggs ut i god tid på hemsidan. 

Föreläsning om yrsel  

Daniel Pettersson, kliniker vid  öron- näsa-halsmottagningen (ÖNH) US i Linköping och ägare av Rehabkurser   
Efter årsmötet kommer fysioterapeut Daniel Pettersson, med spetskunskaper inom yrsel och balansrubbningar att ha en inspirationsföreläsning om yrsel.  Som erfaren kliniker och drivare av kursföretaget “Rehabkurser” kommer Daniel bland annat bjuda på ny evidens, kliniska tips och handfasta råd vid yrsel- och balansrubbningar. Vi kommer få veta mer om exempelvis vanliga fel vid anamnes, diagnosen PPPY samt vanliga frågor och felkällor vid diagnos och behandling av BPPV... och mer därtill!