Kaltenbornpriset – Fysioterapeuterna

Kaltenbornpriset

Kaltenbornpriset för främjande av klinisk kompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi.

Utdelas till personer som har visat en betydande insats inom OMT specialistområde. Priset delas ut på OMT sektionens kongress. Priset består av ett diplom, blomster och ära. Vi uppskattar gärna att pristagaren medverkar i en närmare presentation i vår tidning samt hemsida och facebook.

Syfte med priset är :

  • Hedra Freddy Kaltenborn och hans arv inom OMT, nationellt och internationellt.
  • Förankra sektionens historiska rötter
  • Stimulera till klinisk kvalitetsarbete både när det gäller kliniskt handhavande och utveckling, men också dess vetenskapliga förankring.      

Nominering:

Priset delas ut vart annat år på OMT-kongressen under våren. Första gången priset utdelades var i mars 2017 och då hade styrelseledamöterna inom OMT-sektionen fått nominera kandidater.
Notis att nominering är öppen kommer att ske via annons i Manualen, OMT-sektionens hemsida och via Facebook/instagram. Nominering med motivering kan göras av leg. fysioterapeut som är medlem i OMT sektionen och skall vara öppen (ej anonym). Nomineringen öppnar på hösten och skall ske senast 15 december året innan kongressen. Nominering skickas in till vald styrelseledamot i enlighet med annonsen om nominering.
Nästa gång priset delas ut blir våren 2019, och nominering öppnar alltså hösten 2018 och stängs 15 december 2018. 

Beslut:

Beslut fattas av en jury bestående av sektionsstyrelsen. Beslut fattas med majoritet via sluten omröstning efter presentation och diskussion. 

Pristagare 2019: 

Motivation för årets pristagare Ragnar Faleij

 Ett livslångt engagemang i utvecklingen av manuell terapi i Sverige

En stor inspiratör med förankring i de kliniska, pedagogiska, akademiska och fackpolitiska områdena

Med ett ständigt sökande efter djupare kunskap – mer evidens och kliniskt nytänkande - är denne kandidat en mycket värdig mottagare av detta pris

Utifrån sin nyfikenhet, innovation och forskaranda har han varit en nyckelperson i utväxling av OMT från ett behandlingskoncept till en holistisk praxis

Han har genom alla år generöst delat med sig av sin kunskap – i utbildningssyfte men också som kollega

Kandidaten har ett engagemang med ett djup och en bredd som sträcker sig över hela OMT-världen!

Kontaktperson/ansvarig för Kaltenbornpriset:

Kari Huseth, styrelseledamot OMT-sektionen. kari@omtsweden.se