Kalendarium – Fysioterapeuterna

Utbildningsdagarna 2023

Utbildningsdagarna planeras för fullt och vi är glada att här och nu kunna presentera några av föreläsarna:

Sandra Karlsson- sjukgymnast ALS-teamet Region Kronoberg CLV

Fredrik Schön- överläkare neurologi, ALS-teamet Region Kronoberg CLV

Hanna Ivarsson- arbetsterapeut cancerrehab, Region Kronoberg CLV

Joar Björk, dr i Vårdetik, palliativa teamet Region Kronoberg.

Ida Malmström- fysioterapeut, ASIH Malmö 

Anna Johansson- fysioterapeut/cancerrehabilitering + forskning

Annette Berghammar- fysioterapeut ASHI Stockholm, träning vid skelettmetastaser praktiskt

Mer information kommer snart!