Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen 2022

Styrelsen har möten månadsvis via Skype och träffas fysiskt en till två gånger per år. Arbetet innebär att tillsammans planera de årliga utbildningsdagarna, från och till medverka vid olika evenemang / föreläsningar / möten där cancer- och palliativa frågor berörs. Gå igenom / korrekturläsa remisser från nationella vårdprogram inom cancer. Är du intresserad av att medverka i 2023 års styrelse, kontakta valberedningen.

 

                                                                                        Ordförande Anna Gradeen                                                         onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

                                                                                                       ViceOrdförande Annette Berghammer                                     onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se 

                                                                                          Sekreterare Annika Andersson                                                     onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

.                                                                                                      Kassör Lilian Carlsson-Schenkel                                                                                      onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se                

Ingela Derkert
Webbredaktör Ingela Derkert
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

Ledamöter
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se


Ledamot Ida Malmström 

                                                                                                        Ledamot Pia Klernäs

                                                                                                      Ledamot Maria Calleberg

                                                                                                  Suppleant Marta Ratajczak

Valberedning

Fiona Cameron och Vakant
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

Revisorer
Annica Morenius och Björn Uhrlin

Representant NRPV
Ida Malmström

Representant IPT-Hope 

Ylva Hedin-Larsson