Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen 2023

Styrelsen har digitala möten varje månad och träffas fysiskt en till två gånger per år. Arbetet innebär att tillsammans planera de årliga utbildningsdagarna, från och till medverka vid olika evenemang / föreläsningar / möten där cancer- och palliativa frågor berörs. Gå igenom / korrekturläsa remisser från nationella vårdprogram inom cancer. Är du intresserad av att medverka i nästa års styrelse, kontakta valberedningen. All kontakt med styrelse och valberedning sker via onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se Vill du nå någon särskild person i styrelsen kan du skriva dennes namn i ämnesraden.

 

    
Ordförande Anna Gradeen, Växjö                                                 

                                                                                                                                       

 Annika A 
Kassör Annika Andersson 
Medicinsk lymfterapeut, ASIH Ängelholm                                       

 Maria Calleberg 
Sekreterare Maria Calleberg 
Rehabenheten Söderhamns kommun                                                                                            

Ledamöter  

Ingela Derkert
Webbredaktör Ingela Derkert
Medicinsk lymfterapeut, Dalarna

 

Ida Malmström
Ida Malmström
Specialist i onkologi, Palliativårdsavdelningen, Malmö

 

Pia Klernäs 
Pia Klernäs
Medicinsk lymfterapeut, xx, Stockholm

 Håkan Jonsson 
Håkan Jonsson      
Strängnäs  

 Anna-Karin Enghult 
Anna-Karin Enghult   
Medicinsk lymfterapeut, xx, Östersund

          

Valberedning

Fiona Cameron och Annette Berghammer


Revisorer
Annica Morenius och Björn Uhrlin

Representant IPT-HOPE

Ylva Hedin-Larsson 

Representant NRPV

Ida Malmström