Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen 2023

Styrelsen har möten månadsvis via Skype och träffas fysiskt en till två gånger per år. Arbetet innebär att tillsammans planera de årliga utbildningsdagarna, från och till medverka vid olika evenemang / föreläsningar / möten där cancer- och palliativa frågor berörs. Gå igenom / korrekturläsa remisser från nationella vårdprogram inom cancer. Är du intresserad av att medverka i 2024 års styrelse, kontakta valberedningen.

 

    

Ordförande Anna Gradeen                                                         

onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

                                                                                                                                            

 Annika A                                                                                       

Kassör Annika Andersson                                               

onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

 Maria Calleberg  

Sekreterare Maria Calleberg                                                                                          onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se           

Ledamöter  

Ingela Derkert
Ledamot/Webbredaktör Ingela Derkert
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

 

Ida Malmström

Ledamot Ida Malmström

 

Pia Klernäs                                                                                                     

Ledamot Pia Klernäs

 Håkan Jonsson                                                                                                

Ledamot Håkan Jonsson         

 Anna-Karin Enghult                                                              

Ledamot Anna-Karin Enghult   

Suppleant Ida Videtind             

Valberedning

Fiona Cameron och Annette Berghammer
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

Revisorer
Annica Morenius och Björn Uhrlin

Representant IPT-HOPE

Ylva Hedin-Larsson 

Representant NRPV

Ida Malmström