Sektionens utbildning – Fysioterapeuterna

Våra utbildningsdagar

Sektionen arrangerar utbildningsdag(ar) årligen i samband med årsmötet i februari/mars. Ansvariga för att anordna utbildningsdagarna är sektionens styrelse i samarbete med kollegor på den ort där utbildningsdagarna hålls. Innehåll och tema varierar efter medlemmarnas önskemål. För mer information om kommande utbildningsdagar, se kalendarium.

2024

Stockholm 5-6/2 2024 mer information inom kort

2023

Anna Johnsson, fysioterapeut, dr medicinsk vetenskap.
Fysisk aktivitet och bröstcancer -Risk, överlevnad och upplevd energi.

Ida Malmström, specialistfysioterapeut, palliativvårdsavdelningen, Malmö.
Från Malmö till Liverpool, en poster-vinnare2022

Hanna Ivarsson arbetsterapeut Cancerrehab Region Kronoberg (Anna Gradeen, sjukgymnast Region Kronoberg CLV) Fatigue

Annette Berghammer, specialistfysioterapeut ASIH Stockholm Södra.
Träning vid skelettmetastaser

Helene Reimertz, läkare palliativa teamet Region Kronoberg, Palliativt Centrum Linnéuniversitetet.
Samtalets betydelse 

Sandra Karlsson sjukgymnast och Fredrik Schön överläkare ALS-teamet Region Kronoberg
ALS; sjukdomsförlopp och sjukgymnastiska insatser

Joar Björk, dr i Vårdetik, palliativa teamet Region Kronoberg.
Vårdetik

2022

Utbildningsdagarna

 

Palliativ vård Inger Fridegren, specialistläkare allmänmedicin, diplomerad i palliativ medicin

Smärta Mathias Andersson, sjukgymnast, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap Högskolan Dalarna

Palliativ fysioterapi - samlade erfarenheter efter ett yrkesliv på akutsjukhuset. Eeva Europe, specialistfysioterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Oro och ångest inom palliation Sara Lundgren, läkare, Palliativa teamen Dalarna

Myelomskolan Nina Nissander, specialistfysioterapeut Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kinesiotejpning Annika Andersson, fysioterapeut och medicinsk lymfterapeut, ASIH Ängelholm

Information från IPT HOPE

2019

Utbildningsdagarna

Susann Plate Det svåra samtalet
Susann Plate och Lars Söderqvist Patologiska frakturer
Johanna Joneklav Nära Cancer - barn som nära anhöriga
Tove Vaugarny Mediyoga
Regin Dahl Träning vid cancer - risk för hjärttoxicitet? Palliativ rehabilitering
Kate Bolam Cancerrehab i Australien 
Karolina Hagström Hematologi och fysioterapi, Fysisk aktivitet vid multipelt myelom.

2018

Utbildningsdagarna

Anna Johnsson Fysisk aktivitet och cancer
Marie Hansson Mediyoga i palliativ vård
Regin Dahl Rehabilitering av cytostatikapatienter
Inger Fridegren Döden – en del av livet

Utvärdering Lund 2018

2017

Fysioterapi 2017

Eva Europé Dyspné
Pia Mickols Symposium om cancerrehabilitering
Anna Johnsson Fysisk aktivitet och cancer
Heléne Öberg Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 2017

Utbildningsdagarna

Hélène Hallström Cancer och smärta, fysioterapeutens område
Gunnar Eckerdal Illamående
Johanna Joneklav Att bemöta barn och unga i kris och sorg
Christel Hedman Smärta i palliativ vård

Utvärdering Stockholm 2017

2016

Ebba Malmberg Med fokus på det friska - Sjukgymnastens roll inom palliativ vård
Karin Wier, Polymnia Nikolaidis ÖNH Prevention och rehabilitering
Erica Neuman Samtal om samtal
Mats Linderholm Palliativ onkologi sett från ett specialiserat 
hemsjukvårdsperspektiv
Katarina Karlsson Efter bröstcancer 
Susanne Littorin Fysioterapi vid ALS

2015

Susanne Hellerstedt Börjesson Kvinnor upplevelser av CHIP i samband m ca mam beh
Anna Enblom Akupunktur mot cytostatikautlöst neuropati samt Poster
Maria Pliakas Fysisk aktivitet vid cancer
Anna Lindgren Poster Incontinece and pelvic floor muscle training after gyn.cancer treatment

Utvärdering Avesta 2015

2014

RCC Cancerrehab
Marcus Jonsson Andningsgymnastik i samband med lungcancerkirurgi
Tima Sheiakh Att hantera motstånd
Patricia Badh Kost under uppbyggnad, cancerpreventiv kost under rehabiliteringsfasd
Lymfödem

2013

Helena Mörse Cancer hos barn
Linda Stridh Barnonkologi ur ett sjukgymnastiskt perspektiv
Karin Orrsveden Cytostatika och biverkningar av cytostatika
Lindquist Bulge vid öppen njurkirurgi
Martin Hyleberg ED, efter kirurgi,strålbehandling och hormonell behandling
Anders Widmark Prostatacancer - Mannens gissel, vad kan sjukgymnasten göra
Karin Johnsson Uppdatering vårdplanering för lymfödem

Ortopedisk onkologi
Existentiella-andliga-religiösa frågor
Mälardalens högskola Beteendemedicin

Utvärdering Malmö 2013

2012

Ylva Dalin Cancerrehabilitering, sjukgymnastens roll nu och i framtiden
Antonis Valchis Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer
Lisa Topplänt Medicinsk yoga
Katarina Wikman Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering

Utvärdering Eskilstuna 2012