Webinar – Fysioterapeuterna

Webinar

Här har vi samlat våra digitala lunchföreläsningar. Respektera upphovsrätten och ange källan om du använder information från föreläsningarna!

Illamående och kräkningar vid avancerad cancersjukdom 220427                       Gabriella Frisk specialistläkare i onkologi samt palliativ medicin.                      Presentationen hittar du här

Träning vid cancer 210428.                                                                                           Helena Igelström

Cancer+träning=sant 210201
Anna Gradeen och Sofie Andersson som vann Fysioterapeuterna kvalitetspris 2019  föreläste om sitt projekt.

Rörelsestigen 210127
Fiona Cameron presenterade sitt magisterarbete Rörelsestigen: Ett värdigt liv i rörelse nära   döden.

Lungemboli 201103
Jenny Danielsbacka, specialistfysioterapeut i respiration, föreläste om akut lungemboli.  Presentationen finns här.

Fysioterapin dag 200908
Ida Malmström pratade om palliativt förhållningssätt ur fysioterapeutisk perspektiv. Finns skriftligt i tidskriften Palliativ vård 1/2021. Referenslista finns här.