Verksamhet – Fysioterapeuterna

Verksamhet

Sektionen för onkologi och palliativ medicin bildades 1991 under namnet Onkologisektionen. (Sektionen grundades i samband med en veckolång internatkurs och både 1994 och 1996 anordnade sektionen veckokurser på Lydiagården i Höör i onkologi och palliativ vård.)

 År 2001 bytte sektionen namn till Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi och välkomnar därmed också fysioterapeuter som arbetar med andra diagnosgrupper inom palliativ medicin. Patienterna återfinns i alla åldersgrupper och och inom både öppen och slutenvård. Som fysioterapeuter har vi en del i teamet både under den preventiva och rehabiliterande vården som vid den palliativa vården och vården i livets slutskede.

De mångfacetterade symtomen kräver kompetens inom flera områden exempelvis andning/ cirkulation, smärta, ortopedi, neurologi och även kännedom om farmakologi och nutrition. Sektionen fungerar som ett nätverk för fysioterapeuter inom området och verkar för utbildning och kunskapsspridning genom årliga utskick, hemsida, facebooksida och genom annonsering i tidningen Fysioterapi.

Sektionen fungerar även som remissinstans för Fysioterapeuterna.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2021-01-01 - 2021-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2020-01-01 - 2020-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2019-01-01 - 2019-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2018-01-01 - 2018-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2017-01-01 - 2017-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2016-01-01 - 2016-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2015-01-01 - 2015-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2014-01-01 - 2014-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2013-01-01 - 2013-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperioden 2013-01-01-2013-03-15

Verksamhetsberättelse
Kalenderperioden 2012-01-01-2012-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperioden 2011-04-01-2011-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperioden 2010-01-01-2011-03-31