Hematologi – Fysioterapeuterna

Intresseområde för hematologi

Varje år sedan 1994 har fysioterapeuter verksamma inom hematologiområdet träffats på en hematologikonferens för fysioterapeuter. Vid konferenserna har föreläsningar ägt rum, olika fysioterapeutiska frågeställningar diskuterats och studiebesök gjorts. Vidare har ett fysioterapeutiskt vårdprogram för patienter med multipelt myelom och ett fysioterapeutiskt vårdprogram för patienter med hematologiska maligniteter som genomgår cytostatikabehandling tagits fram. Välkommen att ta kontakt med kontaktpersonen om Du önskar mer information eller ta del av vårdprogram.

Hematologikonferens 2018

Referat från Hematologikonferens i Halmstad

Hematologikonferens 2017

Referat från Hematologikonferens

Hematologikonferens 2016

Referat från Hematologikonferens i Huddinge 2016

Hematologikonferens 2015

Referat från Hematologikonferens

Hematologikonferens 2013

Referat från Hematologikonferens

Hematologikonferens 2012

Referat från Hematologikonferens

Hematologikonferens 2011

Referat från Hematologikonferens i Växjö 2011

Hematologikonferens 2010

Referat från Hematologikonferens 2010 i Huddinge

Hematologikonferens 2009

Referat från Hematologkonferens 2009 i Oslo