Palliativ fysioterapi – Fysioterapeuterna

IPT HOPE

/Macintosh HD:Users:ylvahedinlarsson:Desktop:unnamed.jpg
IPT HOPE

 

International Physical Therapists for HIV/AIDS, Oncology, Hospice and Palliative Care (IPT-HOPE) är en undergrupp till IPT, den internationella organisationen för fysioterapeuter. Gruppen bildades 2019. 

Sektionen för Onkologisk och Palliativ Fysioterapi är medlemmar i gruppen.

 

IPT-HOPE arbetar med att bygga nätverk, ge möjligheter till professionsutveckling, uppmuntra till evidensbaserad fysioterapi och verka för att förbättra kunskapen internationellt om fysioterapi för patienter med onkologisk sjukdom och inom palliationen och för patienter med HIV/AIDS.

 

Den som söker på IPT HOPE på youtube.com hittar en mängd föreläsningar inom onkologisk rehabilitering, lymfödem, pediatrisk onkologi mm. Föreläsningarna är sinsemellan relativt olika men de ger perspektiv på de olika förutsättningar fysioterapeuter världen över har.

 

Ylva Hedin Larsson

Kontaktperson för sektionens styrelse i IPT HOPEhttps://www.ipthope.org/

 

www.youtube.com      sök på: IPT HOPE