Publicerat – Fysioterapeuterna

Publicerat

I flikarna till vänster hittar du de forskingsartiklar, magisterabeten och presenterade posters som har kommit till vår kännedom.

Har du själv publicerat något magisterarbete som kan visas på hemsidan, får du gärna skicka det till onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se