Behandlingsriktlinjer – Fysioterapeuterna

Behandlingsriktlinjer

Hemsidan är ett verktyg för att få större spridning av publicerade nationella vårdförlopp/program samt fysioterapeutiska rutiner och behandlingsplaner som vi har på våra sjukhus i hela Sverige. Vi har möjlighet att lägga ut era rutiner eller hänvisningsadresser till era rutiner på denna hemsida.                                                  Kontakt e-post : okrehab@fysioterapeuterna.se

Nationellt kliniskt kunskapsstöd:

 

Kliniska riklinjer för fysioterapi:

 

Fysioterapeutiska rutiner inom ortopedin Fysioterapin Mölndal, Salhgrenska Unversitetssjukhuset:

  • För primärvården (Närhälsan) och sjukhusen i Västra Götalandsregionen finns medicinska rutiner och fysioterapeutiska rutiner/behandlingsplaner på Mölndals sjukhus tillgängliga på adressen: http://intra.vgregion.se

För sökning av ortopediska rutiner/behandlingsplaner för fysioterpi SU/Salhgrenska för externa vårdgivare, sök enligt bifogat dokument: