Nätverksträff – Fysioterapeuterna

Nätverksträff, SOF dagarna

31 augusti 2023

Plats: Svenska Mässan i Göteborg kl 10.15 - 11.45

Sektionen för Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering

Just nu planeras för vår nätverksträff som är under Svensk Ortopedisk Förenings(SOF) dagarna v. 35. Tema för konferensen är: Vart är vi på väg? Ortopedin nu och i framtiden. Ämne för nätverksträffen är preliminärt: Vad innebär Nära vård som ingår i omställningsstrategin för sjukvården i framtiden?  Vad innebär digitalisering av Nära vård för sjukvården, patienten och ur ett fysioterapeutisk perspektiv. Vi har bjudit in Erica Sandberg som är fysioterapeut och digitaliseringsstrateg och har arbetat med omställningsstrategin med ansvar för digitaliseringen i Nära vård. Anmälan behövs inte till nätverksträffen. Anmälan till SOF -dagarna se: Svensk Ortopedisk Förenings hemsida. 230420

Kommande händelser

aug
31

31 augusti 2023

Nätverksträff, SOF dagarna

Svenska Mässan i Göteborg kl 10.15 - 11.45

Sektionen för Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering