Styrelsemöte – Fysioterapeuterna

Styrelsemöte

31 maj 2023

Plats: Digitalt via Teams kl 16.30-ca17.30

Extrainsatt styrelsemöte för planering inför hösten.