Kurser – Fysioterapeuterna

Kurser

Ok-sektionens mål är att anordna en-två kurser per år. Synpunkter och förslag på kurser/utbildningar kan lämnas till styrelsens medlemmar. Sektionen har också möjlighet att stödja praktiskt och ekonomiskt om medlemmar i sektionen vill anordna en kursdag.

För aktuella kursen var god se under Kalendarium i listan till vänster.


Kommande:

 

FOT- och RYGGKURS för fysioterapeuter verksamma inom ortopedisk kirurgi


Kursanordnare: Sektionen för Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering

Välkommen till en heldag med teori och praktik med inriktning på aktuell elektiv ortopedisk kirurgi. Kursen anordnas av ortopedkirurger och fysioterapeuter som arbetar inom FOT- och RYGGTEAM, VO Ortopedi Skånes universitetssjukhus i Malmö och riktar sig till Fysioterapeuter verksamma inom ortopedisk kirurgi.

Kursen består av en teoretisk del med föreläsningar på förmiddagen och en praktisk del med bedömning, behandling/träning och diskussioner.
Målsättningen med utbildningen att främja erfarenhetsutbyte gällande klinisk kompetens inom fot- och rygg pre- och post kirurgi gällande fysioterapi.

Kursdag: Fredagen den 20 januari 2023 kl. 08:15-16:00

Plats: VO Ortopedi Skånes Universitetssjukhus i Malmö

För anmälan var god se under Kalendarium.