Litteratur – Fysioterapeuterna

Litteratur

Här ger vi förslag på litteratur som berör sektionen. Kom gärna med förslag på litteratur eller artiklar inom olika områden som berör sektionen till okrehab@fysioterapeuterna.se

ÖVRE EXTREMITETEN

Hultenheim Klintberg I, Gunnarsson Holzhausen A. Axeln: funktionsanalys och sjukgymnastik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2013. 

Axeln – funktionsanalys och sjukgymnastik ger på ett snabbt och enkelt sätt en grundlig vägledning i hur patienter med axelskador kan undersökas och behandlas. Den ger också en beskrivning av den friska axelns funktion, olika funktionsnedsättningar och behandling utifrån ett brett perspektiv. De vanligaste frakturerna och skadorna hos både yngre och äldre patienter tas upp. Boken innehåller följande sex kapitel: • Skuldrans funktionella anatomi • Undersökning • Funktionsnedsättning i skuldran • Utvärdering • Övningsbank • Manuella behandlingstekniker. Boken vänder sig till sjukgymnaster och läkare med intresse för funktionsnedsättning i skuldran.