Litteratur – Fysioterapeuterna

Litteratur

Här ger vi förslag på litteratur som berör sektionen. Kom gärna med förslag på litteratur eller artiklar inom olika områden som berör sektionen till okrehab@fysioterapeuterna.se

 

Axeln - funktionsanalys och sjukgymnastik

Hultenheim Klintberg I., Gunnarsson Holzhausen A., Studentlitteratur, 2013

Axeln – funktionsanalys och sjukgymnastik ger på ett snabbt och enkelt sätt en grundlig vägledning i hur patienter med axelskador kan undersökas och behandlas. Den ger också en beskrivning av den friska axelns funktion, olika funktionsnedsättningar och behandling utifrån ett brett perspektiv. De vanligaste frakturerna och skadorna hos både yngre och äldre patienter tas upp. Boken innehåller följande sex kapitel: • Skuldrans funktionella anatomi • Undersökning • Funktionsnedsättning i skuldran • Utvärdering • Övningsbank • Manuella behandlingstekniker. Boken vänder sig till sjukgymnaster och läkare med intresse för funktionsnedsättning i skuldran.

 

Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering

Karlsson J., Swärd L., Thommé R., SISU Idrottsböcker, 2011

Litteratur

I boken beskrivs varje unik skada i detalj, både avseende diagnostik och behandling. Är du idrottsläkare eller fysioterapeut är boken ett perfekt stöd då du får konkret information både om undersökningsmetoder och rehabiliteringsprogram. Genom rubrikerna skademekanism, symtom, behandling och prognos beskrivs varje skada ingående.

 

Total Stabilitetsträning - för prestationsutveckling och skadeprevention

Elphinston J., SISU Idrottsböcker, 2014

Litteratur

Inom varje idrottsgren finns det idrottare som har en överlägsen teknik. De utmärker sig genom att deras rörelser är vackra och inte tycks vara ansträngande. I den här boken får du veta varför strukturerad stabilitetsträning är avgörande för effektiva och framgångsrika idrottsprestationer – vare sig du är sjukgymnast, tränare, idrottsvetare eller idrottare. Byggstenarna stabilitet, rörlighet, symmetri och balans utgör grunden för att utveckla rörelser och förebygga skador. Om du aktiverar rätt muskler, i rätt tid och i rätt ordning, ökar dina chanser att uppnå din maximala fysiska potential. Med utgångspunkt i dessa byggstenar har sjukgymnasten Joanne Elphinston utvecklat konceptet JEMS (Joanne Elphinston Movement System) som används både i Storbritannien och Sverige. I mer än tjugo år har Elphinston utvecklat och använt sin metod på idrottare inom många olika idrotter.