Tidigare kurser och rapporter – Fysioterapeuterna

Tidigare kurser och rapporter

 

2023

- Elektiv kirurgi och fysioterapeutisk undersökning och behandling inom fot och rygg

2022

- Cervikal nervrotssmärta - en komplex smärta med många olika ansikten och symtom (del 1 och del 2)

2021

- "Hur får jag ett budskap att nå fram? / Hur får jag ett budskap att nå fram digitalt?"

- Fysioterpidagarna, digital halvdagsutbildning med tema: 

Fysioterapeutisk rehabilitering efter akut hälseneruptur - ett struktuerat samarbete mellan akutsjukvård och primärvård.

2020

- Ryggkväll

- Handen ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

2019 

- Behandling vid axelnära frakturer

2018

- Prehabilitering och rehabilitering vid ryggkirurgi

- Fotkväll

2017

- Från idrottsskada till knäprotes

2016

- Bäcken och höftfrakturer och dess rehabilitering

2015

- Fotkurs

2014

- Rapport - PRISS    Slutrapport - PRISS

-Skulderrehabilitering