Tidigare kurser och rapporter – Fysioterapeuterna

Tidigare kurser och rapporter

2014

- Rapport - PRISS    Slutrapport - PRISS

-Skulderrehabilitering

2015

- Fotkurs

 2016

- Bäcken och höftfrakturer och dess rehabilitering

2017

- Från idrottsskada till knäprotes

2018

- Prehabilitering och rehabilitering vid ryggkirurgi

- Fotkväll

2019 

- Behandling vid axelnära frakturer

2020

- Ryggkväll 5/3

- Handen ur ett fysioterapeutiskt perspektiv 16/10

2021

- " Hur får jag ett budskap att nå fram?/Hur får jag ett budskap att nå fram digitalt? "  9/3

-  Fysioterpidagarna, digital halvdagsutbildning 20/10 med tema: Fysioterapeutisk rehabilitering efter akut hälseneruptur - ett struktuerat samarbete mellan akutsjukvård och primärvård.

2022

- Cervikal nervrotssmärta - en komplex smärta med många olika ansikten och symtom del 1, 23/2 och del 2, 21/10