Utbildning – Fysioterapeuterna

Utbildning

Ortopediveckan i Göteborg 2023

Ortopediveckan anordnas av Svensk Ortopedisk Förening (SOF) och i samband med deras årsmöte anordnas symposium, vetenskapliga föredrag, möten och kurser. Veckan riktar sig till alla som arbetar inom ortopedi, oavsett yrkestillhörighet. Ansvaret för att arrangera årsmötena vandrar mellan ortopedikliniker i landet och dess varierande lokala förutsättningar ger varje årsmöte en unik prägel.

Ok-sektionen planerar som vanligt för en nätverksträff under ortopediveckan i Göteborg. Tema för nätverksträffen är inte bestämt ännu. Vi är tacksamma för medlemmarnas förslag på tema på nätverksträffen.

Hör av er på vår e-post: okrehab@fysioterapeuterna.se