Primärvård – Fysioterapeuterna

Välkommen till sektionen Primärvård!

Sektionen bildades 2006. Vi vänder oss till alla fysioterapeuter/sjukgymnaster inom den öppna hälso- och sjukvården. Målet är att skapa ett nationellt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte vilket vi gör genom att:

 • anordna utbildningar/föreläsningar årligen
 • delta i olika nätverk för att vidareutveckla vår profession
 • vara ett stöd för våra medlemmar i primärvårdsfrågor
 • sprida information genom bl.a. medlemsbrev och hemsida
 • stödja forskning, utveckling och specialistordningen
 • delta i opinionsarbete

Vad får du som medlem i sektionen?

 • Medlemsbrev med aktuell information
 • Möjlighet att få rabatterade utbildningar/föreläsningar som vi anordnar
 • Möjlighet att ställa frågor och få svar gällande primärvård

Hur blir jag medlem i sektionen?

Hjärtligt välkommen till Primärvårdssektionen!

Aktuellt

Årsmöte 2024

2024-01-05 16:36

Sektionen för Primärvård

Fysioterapi 2023

2023-09-12 14:16

Sektionen för Primärvård

Kalendarium

mar
22

22 mars 2024

Kurs 22 mars

Digitalt via teams

Sektionen för Primärvård

mar
22

22 mars 2024

Årsmöte 22 mars 2024

Digitalt via teams

Sektionen för Primärvård

Vårdval/hälsoval

Läs mer om Vårdval/hälsoval här. Bevaka också vad som händer inom din egen region.

Övriga övergripande frågor som berör primärvårdsfysioterapeutens arbete:

 • Kvalitets-, kompetensutveckling och forskning
 • Folkhälsa/fysisk aktivitet
 • Äldrevård och hemsjukvård
 • Psykosocial ohälsa
 • Frågor kring bemanning och hälsoekonomi
 • Multimodal samverkan kring patienten
 • Sprida kunskap om nya arbetsområden för sjukgymnaster inom primärvården
 • Utveckla goda kommunikationer mellan sjukgymnaster och beslutsfattare
 • Vara en naturlig remissinstans i primärvårdsfrågor