Äldre i primärvården – Fysioterapeuterna

Äldre i primärvården

18 mars 2022

Plats: Digitalt via Teams

Sektionen för Primärvård

Utbildning om Äldre i Primärvården i samband med årsmötet

Inbjudan till Kurs Äldre i Primärvården

Utbildningen sker digitalt och består av 3 föreläsningar.                                       

Ni får tillgång till föreläsningarna 2 veckor innan frågestunden på förmiddagen 18 mars i samband med vårt årsmöte.

Frågestund 1: 08:30 – 09:10

Årsmöte: 09:20 – 09:50

Frågestund 2: 10:00 – 10:40

Frågestund 3: 11:00 – 11:40

Kostnad: 300kr för medlemmar i sektionen för Primärvård och studenter

500kr för medlemmar i Fysioterapeuterna

1000kr för icke medlemmar

Föreläsare och mer information om föreläsningarna:

Elisabeth Rydwik är docent och lektor vid Karolinska Institutet, Inst för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi. Hon har en förenad anställning till Karolinska Universitetssjukhuset där hon är FoU-chef för Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner. Hon har forskat inom området äldres hälsa de senaste 20 åren. Föreläsningen kommer att handla om hur man bör träna sköra äldre personer för bästa möjliga effekt samt belysa aspekter som reservkapacitet, sarkopeni och ge exempel på användbara bedömningsoch utvärderingsinstrument.

Alexandra Halvarsson är docent vid Karolinska Institutet, Inst för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi och specialistsjukgymnast vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har forskat inom området fallrädsla, balansträning, e-hälsa och implementering sedan 2010. Föreläsningen kommer att handla om fallrädsla, balans och träning för äldre.

Julia Hamilton är specialistsjukgymnast inom äldres hälsa vid Sabbatsbergsgeriatriken, Region Stockholm. Julia har fallprevention som specialintresse och har bland annat varit med och tagit fram ett judoinspirerat fallförebyggande träningsprogram och varit involverat i forskning kring programmet. Föreläsningen kommer att handla om fallprevention, vikten att timbaserat arbetssätt och några exempel på fallförebyggande träning för äldre personer

Mer info och anmälan finns här 

Kommande händelser

dec
16

16 december 2022

Styrelsemöte

Stockholm

Sektionen för Primärvård

feb
03

03 februari 2023

Årsmöte

Uppsala

Sektionen för Primärvård