Styrelsemöte – Fysioterapeuterna

Styrelsemöte

10 november 2022

Plats: digitalt via Teams

Sektionen för Primärvård

Kommande händelser

dec
16

16 december 2022

Styrelsemöte

Stockholm

Sektionen för Primärvård

feb
03

03 februari 2023

Årsmöte

Uppsala

Sektionen för Primärvård