Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen i Sektionen för primärvård

Ordförande Rebecca Nugent Sjukgymnast

Sjukgymnastexamen 2007 i Göteborg. Direkt efter utbildningen åkte jag till Australien för att studer vidare samtidigt som jag arbetade på sjukhus, främst med Neurologisk rehabilitering. Senare sökte jag mig till företagshälsovård och primärvård. Jag har varit volontär på Salamonöarna i 3 år. Där arbetade jag på sjukhus samt på universitetet i Honaiara. Där medverkade jag även till att den kliniska kompetensen förbättrades.    Nu arbetar jag inom Primärvården på Capio Rehab Hovås i Göteborg. Jag har vidarutbildat mig i akupunktur, klinisk Pilates, FaR, diabetes, smärta och hjärnrehabilitering.

Kassör Karin Winberg Fysioterapeut

Sjukgymanstexamen 1990 i Lund. Har sedan dess arbetat inom primärvården i Helsingborg med ett kort avbrott på Sommarsol i Vejbystrand. Vidarutbildat mig fortlöpande i både OMT, OMI (examen), McKenzie, akupunktur, idrottsmedicin och smärthabilitering. Arbetat mycket med FaR implementeringen i Skåne och gör så fortfarande men nu allmänt med levnadsvanor.

Ledamot Webbansvarig Margareta Engvall Fysioterapeut

Sjukgymnastexamen 1990 i Linköping. Verksam i primärvården sedan 1992,  i bl a Västervik, Stockholm och sedan 2002 på Rehab Öst i Norrköping inom Primärvården. Har vidatreutbildning inom akupunktur, OMT, MDT, BK, artrosskola och MI.Har varit delaktig i Levnadsvaneprojektet. Arbetar med bl a  artrosskola och digitala vårdcentralen inom Region Östergötland.  

Ledamot Ingmari Rinsén Sjukgymnast

Jag gick ut sjukgymnastutbildningen i januari -97 i Umeå och har arbetat i Primärvården och på Morö Backe HC i Skellefteå sedan -99. Jag är vidareutbildad i bl a smärta och smärtrehabilitering, rehabiliteringsmedicin och kognitivt förhållningssätt/KBT. Just nu jobbar jag också som rehabkoordinator.

Suppleant Ann Åkervall Fysioterapeut

Sjukgymnastexamen 1990 på KI Stockholm. Jag har arbetat i Primärvården i Östergötland fram till 2018. Nu på Gagnefs vårdcentral i Dalarna. Jag har vidarutbildat mig fortlöpande inom rörelse stöd med bl a MDT, akupunktur, träning, MI, kvinnors hälsa mm. Jag är även utbildad sjuksköterska.

 Kontakt: primarvard@fysioterapeuterna.se