Årsmöten – Fysioterapeuterna

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2022-03-18 kl. 9:20-9:50 Digitalt via Teams

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2021

Stadgeändringar

 

Årsmöte 2021 12/3 kl 10:20 Digitalt via Zoom

Kallelse

Balansrapport 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan 2021

 Revisionsberättelse 2020

 

Årsmöte 2020 30/3 digitalt.

 

Protokoll årsmöte 2020

 Verksamhetsberättelse 2019

Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Protokoll årsmöte 2019

Årsmöte 2018

VerksamhetsberättelsVerksamhetsberättelse 2017 

Kallelseoch dagordning årsmöte Kallelse och dagordning årsmötet 2018