Reumatologi – Fysioterapeuterna

Sektionen för Reumatologi

Sektionen för Reumatologi vänder sig till dig som är intresserad av rörelseorganens sjukdomar.

Till rörelseorganens sjukdomar hör både de icke-inflammatoriska, som artros och fibromyalgi vilka ofta behandlas inom primärvården och de inflammatoriska som exempelvis reumatoid artrit och SLE vilka ofta behandlas inom specialistvården.

Inom sektionen har vi ett flertal etablerade forskare och flera forskarstuderande med stort kunnande inom dessa sjukdomar. Sektionen har också samarbete med fysioterapeuter internationellt inom området, samt samverkar med andra yrkesprofessioner och patientföreningar nationellt.

Kontakta oss!

reumatologi@fysioterapeuterna.se

Aktuellt

Reumadagarna 2023

2023-09-14 19:50

Sektionen för Reumatologi

Kalendarium

sep
27

27 september 2023

Precourse under Reumadagarna 2023

Malmö under Reumadagarna 27-29/9

sep
27

27 september 2023

Reumadagarna 2023

Välkommen till Reumadagarna i Malmö 27-29 september.

Sektionen för Reumatologi

okt
04

04 oktober 2023

Digital utbildning kring axial spondylartrit- ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

Digitalt via Zoom