Kalendarium – Fysioterapeuterna

Kalendarium

Styrelsemöten

Första torsdagen i varje månad.
Välkommen att skicka in dina frågor och synpunkter till ordförande Karina Malm
E-mail:  reumatologi@fysioterapeuterna.se