Kliniska riktlinjer – Fysioterapeuterna

Kliniska riktlinjer - reumatologi

Vi presenterar kliniska riktlinjer här, har du/ni riktlinjer eller behandlingsöverenskommelser som ni vill dela med er utav så kontakta styrelsen på reumatologisektionen@fysioterapeuterna.se

Vårdriktlinje för systemisk skleros och vårdförlopp för jättecellsarterit (GCA)

Genom att följa länken nedan kommer du till sidan för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Det är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Där kan du förutom att hitta nämnda vårdförlopp och vårdriktlinje även läsa kliniska kunskapsstöd för flera andra reumatiska diagnoser.

 

 

Vårdförlopp, tidig och etablerad RA

Via länken nedan kommer du till sidan Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd, där du bland annat finner vårdförloppen för tidig respektive etablerad reumatoid artrit.

 

MoRR

 

Levnadsvanor vid en reumatisk sjukdom

LiR-modellen är en arbetsmodell som bygger på att alla medarbetare i verksamheten skall kunna uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor utifrån en gemensam kunskap om levnadsvanor inom reumatologi, samt känna till var/av vem som patienten kan få stöd i sitt förändringsarbete.

 

Internetmedicin: Här uppdateras behandlingsriktlinjer löpande sök på diagnos och fysioterapi.

 

Hjälp oss!

Om du märker att riktlinjer vi publicerat ej är uppdaterade. Var god meddela styrelsen snarast! Tack för din hjälp.