Nätverk – Fysioterapeuterna

Nätverk

Flera regionala nätverk på klinisk nivå finns i landet. Nedan ser du vilka och kontaktpersoner till dessa.

Nätverk inom reumatologi.pdf

Nätverk för reumafysioterapeuter

Nätverk inom reumatologi finns på många håll i landet och tillför mycket för våra medlemmar. Alla kan inte befinna sig överallt, men korta sammanfattningar om vad som diskuteras på träffar och nätverksmöten skulle kunna öka samhörighet och öka medvetenhet om vad som är aktuellt både inom kliniska frågor, förbättringsarbeten i vardagen och implementering av forskning i klinik.

Ett rent forskningsnätverk kanske även detta kan inspirera till och bli aktuellt att skapas i framtiden, men just nu känner vi inte till att sådant finns förutom att det finns intressegrupper inom ramen för eular.

Under en tid har styrelsen försökt att kartlägga vilka nätverk som finns ute i landet. Det finns ett flertal, och nu skulle vi vilja ha hjälp av er medlemmar att vid era träffar utse någon som kort sammanfattar det som kan skapa intresse och mervärde för kollegor i andra delar av landet. Oftast sker redan någon typ av protokollföring, så se över vad som kan vara intressant för kollegor och skicka in till sektionen för reumatologi. Vi kommer vid varje styrelsemöte ha nätverk, som en punkt och hoppas då få in material som sedan publiceras för er.

Om ert nätverk skulle vilja ställa frågor om något till kollegor på andra ställen, gör det då via er rapport. Det är detta ett ypperligt tillfälle att nå ut i landet med frågor eller information. Vi hoppas det kan skapa dialog och kommunikation. Vi når i dagsläget ca 180 kollegor med nyhetsbrevet, men på fysioterapeuternas webb kan även fler få tillgång till materialet, då detta ligger öppet för allmänheten.

 

 Rapporter från nätverksmöten

 

 Rapport från nätverksträff SYRET, 2022-10-13

Rapport från nätverksträff Umeå, Sundsvall, Lycksele våren 2020

Minnesanteckningar från nätverksträff Reumafysioterapeuter i Mellansverige 2023-11-29