Årsmöte med föreläsning – Fysioterapeuterna

2022-12-17 11:14

Sektionen för Reumatologi

Årsmöte med föreläsning

Vi vill redan nu flagga för att årsmöte kommer att hållas via Teams fredagen den 3/2 2023 kl 12.00-ca 12.30. Därefter föreläser leg fysioterapeut Charlotte Köhlin, Rehab Reumatologi Lund, Skånes universitetssjukhus under titeln ”Fysioterapeuten som första instans vid utredning av misstänkt inflammatorisk ryggsjukdom”.

Hon kommer att berätta om ett workshifting där remisser från primärvården med frågeställning "inflammatorisk ryggsjukdom" nu går direkt till fysioterapeuten för en strukturerad undersökning som sedan mynnar ut i en kvalificerad bedömning. Detta underlag ligger sedan till grund för reumatologläkarens fortsatta ställningstagande kring diagnostisering. Hon kommer också att beröra hur det strukturerade samarbetet redan i bedömningsskedet har inneburit en kvalitetsförbättring i patientomhändertagandet. 

Information om anmälan till årsmöte och föreläsning kommer senare. 

Senaste nyheterna

Utbildning om fatigue

2023-01-14 20:37

Sektionen för Reumatologi

SveReFo bjuder in till en halv utbildningsdag om fatigue i Stockholm den 22 mars 2023.

Mål, Mod & Mening

2023-01-14 20:16

Sektionen för Reumatologi

Reumatikerförbundet har på sin portal "Din hälsa" en ny utbildning med namnet Mål, Mod & Mening....

Kallelse till årsmöte 2023

2023-01-03 17:47

Sektionen för Reumatologi

Reumasektionens årsmöte 2023 är din chans att påverka.

Årsmöte med föreläsning

2022-12-17 11:14

Sektionen för Reumatologi

Vi vill redan nu flagga för att årsmöte kommer att hållas via Teams fredagen den 3/2 2023 kl...

Rapport från Reumadagarna 2022

2022-10-27 19:17

Sektionen för Reumatologi

Under Reumadagarna fick vi ta del av många intressanta föreläsningar. Flera av presentationerna...