Föreläsning Systemisk Skleros – Fysioterapeuterna

2022-02-03 19:11

Sektionen för Reumatologi

Föreläsning om systemisk skleros

I samband med årsmötet den 11/2 håller Henrik Pettersson en digital föreläsning med rubriken "Fysisk aktivitet och träning vid systemisk skleros".

Årsmötet beräknas pågå mellan kl 12.00 och ca kl 12.30. Därefter föreläser Henrik Pettersson fram till kl 13.00. Henrik är specialistsjukgymnast med doktorsexamen i medicinsk vetenskap och har sedan 2014 varit verksam på reumatologen på Karolinska sjukhuset. Efter disputationen har han fortsatt forska på systemisk skleros och representerar nu fysioterapin i Nationella Arbetsgruppen SSc. 

För att läsa årsmöteshandlingarna, var god se under rubriken "Årsmöte". Du läser handlingarna i inloggat läge.

Varmt välkommen att anmäla dig till det digitala årsmötet och föreläsningen genom mail till reumatologi@fysioterapeuterna.se. Anmälan mottages tacksamt innan den 8/2.

Senaste nyheterna

Forskningsprojekt om vårdkontakter vid reumatisk sjukdom

2023-03-27 17:19

Sektionen för Reumatologi

Nedan finns information om ett forskningsprojekt till vilket man söker unga vuxna med reumatisk...

Uppföljning av patienter med axial spondylartrit

2023-03-26 16:14

Sektionen för Reumatologi

Tack för visat intresse och för tänkvärda frågor och reflektioner vid reumasektionens...

Stipendium till Nanna Svartz minne

2023-03-26 15:43

Sektionen för Reumatologi

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges först...

Webbinarium: Uppföljning av etablerad axial spondylartrit

2023-03-04 12:27

Sektionen för Reumatologi

Reumasektionen bjuder in till lunchwebbinarium torsdagen den 23 mars kl 12.15-13.00. Temat för...

Rapport från nätverk

2023-03-04 12:00

Sektionen för Reumatologi

Nu finns det en rapport från nätverksträff med reumateam i Sydsverige (SYRET) att läsa. Träffen...