Framework patient care SSC – Fysioterapeuterna

2021-10-18 22:04

Sektionen för Reumatologi

Mer att läsa om systemisk skleros

Ytterligare lästips är denna nya översikt om "patienthandhavandet" vid systemisk skleros. Författarna till artikeln är multiprofessionella och från 17 länder spridda över hela världen.

Artikelns rubrik är "A comprehensive framework for navigating patient care in systemic sclerosis: A global response to the need for improving the practice of diagnostic and preventive strategies in SSc. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2021 Sep 15:101707. doi: 10.1016/j.berh.2021.101707. Epub ahead of print. PMID: 34538573.

I detta temanummer av Best Practice & Research Clinical Rheumatology finns fler artiklar att läsa om systemisk skleros. 

 

 

Senaste nyheterna

Uppföljning av patienter med axial spondylartrit

2023-03-26 16:14

Sektionen för Reumatologi

Tack för visat intresse och för tänkvärda frågor och reflektioner vid reumasektionens...

Stipendium till Nanna Svartz minne

2023-03-26 15:43

Sektionen för Reumatologi

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges först...

Webbinarium: Uppföljning av etablerad axial spondylartrit

2023-03-04 12:27

Sektionen för Reumatologi

Reumasektionen bjuder in till lunchwebbinarium torsdagen den 23 mars kl 12.15-13.00. Temat för...

Rapport från nätverk

2023-03-04 12:00

Sektionen för Reumatologi

Nu finns det en rapport från nätverksträff med reumateam i Sydsverige (SYRET) att läsa. Träffen...

Högskolekurs reumatologi

2023-02-15 20:21

Sektionen för Reumatologi

Karolinska Institutet kommer under höstterminen 2023 ge en kurs i ämnet reumatologi.