Precourse 14/9 – Fysioterapeuterna

2022-06-13 07:52

Sektionen för Reumatologi

Precourse 14/9, Reumadagarna

Under Reumadagarna kommer precourse hållas den 14/9 kl 8.30-10.00. Vi är glada att kunna presentera två föreläsare; med dr och specialistfysioterapeut inom reumatologi Caroline Feldthusen,  Göteborgs universitet samt med dr och specialistsjukgymnast inom reumatologi Kristina Hörnberg från Umeå universitet.

Caroline kommer att prata om fysisk aktivitet som intervention för patienter med reumatisk sjukdom och fatigue, vad kan fysioterapeuter bidra med? Därefter föreläser Kristina om sömn och kardiovaskulära riskfaktorer vid reumatoid artrit. Precourse avslutas med en paneldiskussion kring inflammatorisk sjukdom, sömn och fatigue.

Precourse är avgiftsfri men för att vi ska ha möjlighet till praktisk planering kring denna önskar vi att du anmäler ditt deltagande till sektionens mail reumatologi@fysioterapeuterna.se Anmälningen mottages under perioden 15/8 till 9/9.

Vi kommer att vara i Eriksbergshallen men namn på specifik lokal meddelas senare. 

Varmt välkommen önskar reumastyrelsen.

Senaste nyheterna

Forskningsprojekt om vårdkontakter vid reumatisk sjukdom

2023-03-27 17:19

Sektionen för Reumatologi

Nedan finns information om ett forskningsprojekt till vilket man söker unga vuxna med reumatisk...

Uppföljning av patienter med axial spondylartrit

2023-03-26 16:14

Sektionen för Reumatologi

Tack för visat intresse och för tänkvärda frågor och reflektioner vid reumasektionens...

Stipendium till Nanna Svartz minne

2023-03-26 15:43

Sektionen för Reumatologi

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges först...

Webbinarium: Uppföljning av etablerad axial spondylartrit

2023-03-04 12:27

Sektionen för Reumatologi

Reumasektionen bjuder in till lunchwebbinarium torsdagen den 23 mars kl 12.15-13.00. Temat för...

Rapport från nätverk

2023-03-04 12:00

Sektionen för Reumatologi

Nu finns det en rapport från nätverksträff med reumateam i Sydsverige (SYRET) att läsa. Träffen...